English    

 
 

„Būdamas nepartiniu kandidatu, sieksiu sutelkti gyventojus bendram labui ir Vilniaus rajono pažangai. Esu vietinis, gimęs ir visą savo profesinę veiklą vykdęs Vilniaus rajone, todėl pažįstu šį kraštą ir puikius jo žmones. Vilniaus rajone, kur ypač didelė kultūrinė įvairovė, kiekvienas žmogus turi jaustis gerai, kad ir kokiai tautinei bendrijai save priskirtų. Esu įsitikinęs, kad europietiškos tolerancijos ir darnos principai yra pagrindas gražiam sugyvenimui bei gerovei.“

 

 
 

Politinė reklama. Plakatas

 

Koalicijos Kartu – už pažangą Vilniaus rajone! kandidato į Vilniaus rajono merus
GINTARO KAROSO

 

P A D Ė K A
2015 04 17

Savivaldybių tarybų narių ir merų rinkimai baigėsi. Praėjus kuriam laikui po rinkimų šurmulio, norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems, prisidėjusiems prie siekio tobulinti Vilniaus rajoną ir jo gyventojų gyvenimo kokybę, ypač politinėms partijoms Tėvynės sąjungai – Lietuvos krikščionims demokratams ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui, už pasitikėjimą ir visokeriopą paramą.

Rinkimuose, palaikydami koalicijos Kartu – už pažangą Vilniaus rajone! kandidatus į savivaldybės tarybos narius ir mano – nepartinio kandidato – kandidatūrą į savivaldybės merus, Jūs skyrėte savo laiką ir energiją, tikėdami, kad galime pasukti pažangos link dabar stipriai vienos politinės jėgos angažuotą savivaldybę.
Savivaldos rinkimuose surinkome 15,42 proc. balsų, kiek daugiau nei pusė tūkstančio rinkėjų (6830) palaikė mano kandidatūrą į merus (17,26 proc.). Po rinkimų esame antra didžiausia Vilniaus rajono savivaldybės politinė jėga, vietoje 3 ankstesnėje taryboje turinti 5 tarybos narius, deja, valdymo monopolį išsaugojo ligšioliniai valdantieji (iš 31 tarybos nario LLRA priklauso 21, socialdemokratams – 3, darbo partijai – 2). Net ir visų politinių dalyvių kartu sudėtų mandatų dar nepakanka naujai Vilniaus rajono valdžiai suformuoti, tačiau, turėdami kompetentingus savo koalicijos tarybos narius, liekame dar labiau sustiprėjusia opozicija.

Visą rinkiminės kampanijos laikotarpį jaučiau bekompromisį Jūsų pasitikėjimą, kuris mane drąsina aktyviau dalyvauti Lietuvos politiniame gyvenime. Ne kartą buvau kalbinamas dalyvauti 2016 metų Lietuvos Respublikos Seimo ir 2019 m. Prezidento rinkimuose. Esu gana kuklus žmogus, paprastai stengiuosi kuo mažiau šnekėti apie nerealias vizijas, bet siekiu, kad nuveikti darbai kalbėtų patys už save. Prasmingi darbai Lietuvai, siekiant kilnių tikslų, visad buvo ir yra mano gyvenimo ir veiklos varomoji jėga. Darbas savivaldybės taryboje nėra atskiras nuo rūpesčio Tėvyne. Jei mano aktyvesnis dalyvavimas šalies politiniame gyvenime įkvėps visuomenėje daugiau tikėjimo savo jėgomis pozityviai keisti Lietuvą, tada eikime kartu.

Gintaras Karosas,
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys,
Nacionalinės pažangos premijos laureatas,
Europos parko ir Liubavo muziejų įkūrėjas

Atgal į pradžią.